Komunizm i biurokracja w grze — Papers, Please

To pozwoli czytelnikom aktywnie uczestniczyć w swoim blogu i dać możliwość rozwijania relacji z nimi ci. Dodatkowo, j eśli odpowiedzi na ich uwagi , będą wracać, ponieważ chcą, aby przeczytać, co masz do say.Don't zapomnieć o swoje życie, które nie jest związane z blogu! Spędzać zbyt dużo czasu przed komputerem spowoduje zmęczenie i wypalenie pisanie.